Điều 8. Trạng thái thi đấu

8.1. Bóng trong cuộc

Bóng trong cuộc tính từ lúc trọng tài thứ nhất thổi còi cho phép phát bóng, người phát đánh chạm bóng đi.

8.2. Bóng ngoài cuộc (bóng chết)

Bóng ngoài cuộc tính từ thời điểm một trong hai trọng tài thổi còi bắt lỗi. Không tính phạm lỗi tiếp sau tiếng còi đã bắt lỗi của trọng tài.

8.3. Bóng trong sân

Bóng trong sân là khi bóng chạm sân đấu kể cả các đường biên.

8.4. Bóng ngoài sân

Bóng ngoài sân khi:

8.4.1. Một phần bóng chạm sân hoàn toàn ngoài các đường biên.

8.4.2. Bóng chạm vật ngoài sân, chạm trần nhà hay người ngoài đội hình thi đấu trên sân.

8.4.3. Bóng chạm ăngten, chạm dây buộc lưới, cột lưới hay phần lưới ngoài băng giới hạn (Hình 4).

8.4.4. Khi bóng bay qua mặt phẳng đứng dọc lưới mà 1 phần hay toàn bộ quả bóng lại ngoài không gian bóng qua của lưới, trừ trường hợp Điều 10.1.1 (Hình 4).

8.4.5. Toàn bộ quả bóng bay qua khoảng không dưới lưới (Hình 4).

Điều 9. Động tác chơi bóng

Mỗi đội phải thi đấu trong khu sân đấu và phần không gian của mình (trừ Điều 10.1.2). Tuy nhiên có thể cứu bóng từ ngoài khu tự do.

9.1. Số lần chạm bóng của một đội

Một đội có quyền chạm bóng tối đa 3 lần (không kể chắn bóng) để đưa bóng sang sân đối phương. Nếu thực hiện quá 3 lần chạm bóng, đội đó phạm lỗi: đánh bóng 4 lần.

9.1.1. Chạm bóng liên tiếp

Một vận động viên không được đánh chạm bóng hai lần liên tiếp.

9.1.2. Cùng chạm bóng: Hai hoặc ba vận động viên có thể chạm bóng trong cùng một thời điểm.

9.1.2.1. Khi hai (hoặc ba) vận động viên của đội cùng chạm bóng thì tính hai (hoặc ba) lần chạm bóng (trừ chắn bóng). Nếu hai (hoặc ba) vận động viên cùng đến gần bóng nhưng chỉ có một người chạm bóng thì tính một lần chạm.

Các vận động viên va vào nhau không coi là phạm lỗi.

9.1.2.2. Nếu vận động viên của hai đội cùng chạm bóng trên lưới và bóng còn trong cuộc thì đội đỡ bóng được chạm tiếp 3 lần nữa. Nếu bóng ra ngoài sân bên nào, thì đội bên kia phạm lỗi.

9.1.2.3. Nếu vận động viên của hai đội cùng đánh chạm giữ bóng trên lưới thì tính hai bên cùng phạm lỗi và đánh lại pha bóng đó.

9.1.3. Hỗ trợ đánh bóng: Trong khu thi đấu, vận động viên không được phép lợi dụng sự hỗ trợ của đồng đội hoặc bất cứ vật gì để giúp chạm tới bóng.

Tuy nhiên, khi một vận động viên sắp phạm lỗi (chạm lưới hoặc qua vạch giữa sân…) thì đồng đội có thể giữ lại hoặc kéo trở về sân mình.

9.2. Tính chất chạm bóng

9.2.1. Bóng có thể chạm mọi phần của thân thể.

9.2.2. Bóng phải được đánh đi không dính, không ném vứt, không được giữ lại. Bóng có thể nảy ra theo bất cứ hướng nào.

9.2.3. Bóng có thể chạm nhiều phần thân thể nhưng phải liền cùng một lúc.

Trường hợp ngoại lệ:

9.2.3.1. Khi chắn bóng, một hay nhiều cầu thủ chắn bóng có thể chạm bóng liên tục miễn là những lần chạm đó phải xảy ra trong cùng một hành động.

9.2.3.2. Ở lần chạm bóng đầu tiên của một đội, bóng có thể chạm liên tiếp nhiều phần khác nhau của thân thể miễn là những lần chạm đó phải xảy ra trong cùng một hành động.

9.3. Lỗi đánh bóng

9.3.1. Bốn lần chạm bóng: Một đội chạm bóng 4 lần trước khi đưa bóng qua lưới.

9.3.2. Hỗ trợ đánh bóng: Một vận động viên trong khu sân đấu lợi dụng đồng đội hoặc bất kỳ vật gì để chạm tới bóng.

9.3.3. Giữ bóng (dính bóng): Vận động viên đánh bóng không dứt khoát, bóng bị giữ lại hoặc ném vứt đi.

9.3.4. Chạm bóng hai lần: Một vận động viên đánh bóng hai lần nối tiếp nhau hoặc bóng chạm lần lượt nhiều phần khác nhau của cơ thể.

Điều 10. Bóng ở lưới

10.1. Bóng qua lưới

10.1.1. Bóng đánh sang sân đối phương phải đi qua khoảng không bóng qua trên lưới (Hình 4).

Khoảng không bóng qua trên lưới là phần của mặt phẳng thẳng đứng của lưới được giới hạn bởi:

10.1.1.1. Mép trên của lưới.

10.1.1.2. Phần trong hai cột ăng ten và phần kéo dài tưởng tượng của chúng.

10.1.1.3. Thấp hơn trần nhà.

10.1.2. Quả bóng đã bay qua mặt phẳng của lưới tới khu tự do của sân đối phương mà hoàn toàn hoặc một phần bóng bay qua ngoài không gian bên ngoài lưới thì có thể đánh trở lại trong số lần đánh bóng của đội với điều kiện:

10.1.2.1. Vận động viên của một bên sân cứu bóng không chạm sân đối phương.

10.1.2.2. Quả bóng khi đánh trở lại phải cắt mặt phẳng của lưới hoàn toàn hoặc một phần bóng bay qua ngoài không gian bên ngoài lưới cùng một bên sân. Đội đối phương không được ngăn cản hành động này.

10.2. Bóng chạm lưới

Khi qua lưới bóng có thể chạm lưới.

10.3. Bóng ở lưới

10.3.1. Bóng đánh vào lưới bật ra có thể đỡ tiếp nếu đội đó chưa quá 3 lần chạm bóng.

10.3.2. Nếu bóng làm rách mắt lưới hoặc giật lưới chùng xuống thì xóa bỏ pha bóng đó và đánh lại.Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh, hay like, chia sẻ để ủng hộ kênh.

Nguồn:https://tinthethao24.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here