David Leadbetter phần 5 Hướng dẫn đánh gậy gỗ, gậy driver và cú đánh ngắn trong khoảng cách 60 yDavid Leadbetter – Hương dẫn tập golf from beginner to winner – Thuyết minh tiếng việt – Phần 5: Hướng dẫn đánh gậy gỗ, gậy driver và cú đánh ngắn trong khoảng cách 60 yards. Những cú đánh ngắn còn gọi là short game đóng vai trò rất quan trọng nếu bạn muốn hạ số điểm của mình.

Nguồn:https://tinthethao24.com/

Article Tags:
Article Categories:
Golf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *