Đánh Golf 1- đánh xa, cú quét, gạt tam giác, tay làm mặt gậyDự kiến khai trương 9 lỗ golf vào cuối 01/2013
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Sacom-Tuyen Lam Joint Stock Company
Add: 10b Hoang Van Thu St, Dalat City, Lam Dong Province, Vietnam
Tel : +84-63-3551118. Fax: +84-63-3551119
Email: sacomresort@sacomresort.com.vn
Website: www.sacomresort.com.vn

Nguồn:https://tinthethao24.com/

Article Tags:
Article Categories:
Golf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *