Cầu nguyện Hiệp nhất 714 tuần thứ 5

Êsai 54:14, 17 Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính, ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì cả; và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công; Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, và sự công chính của họ do Ta ban cho.”

Thi thiên 91:4-6 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình; Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi. 5 Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày, 6 Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa.

2 Sử ký 7:14 nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.

Lời cầu nguyện

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con hạ mình đến trước mặt Ngài và xin Chúa giữ vững chúng con bằng chính lòng thương xót, ân sủng và quyền năng của Ngài. Chúng con vững tin vào lời hứa tốt lành của Ngài rằng “không vũ khí nào chống lại” chúng con, gia đình hoặc Hội thánh của chúng con “sẽ thành công.”

Chúng con nương náu dưới đôi cánh bóng bảo vệ của Ngài. Sự thành tín của Chúa là thuẩn che của chúng con. Bằng sức toàn năng của Ngài, xin bảo vệ tấm lòng và tâm trí của chúng con khỏi sự kìm kẹp của khủng hoảng. Ôi Chúa! xin mặc lấy quyền năng trên chúng con để nỗi sợ hãi sẽ không làm tê liệt chúng con hoặc định hình cuộc sống của chúng con.

Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi đại dịch kinh hoàng này, và vì vậy chúng con dâng họ lên trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện. Xin chữa lành những người đang chiến đấu với căn bệnh này và an ủi những người đã mất người thân. Chúng con biết chỉ một mình Ngài là Đấng chữa lành của chúng con.

Khi 2 Sử ký 7:14 nhắc nhở chúng con, chúng con nhận diện với tội lỗi của đất nước chúng con và xin sự tha thứ của Ngài. Xin thương xót chúng con. Bởi huyết Chiên Con xin đưa chúng con “vượt qua” khỏi “dịch hại” này. Làm sạch chúng con khỏi tội lỗi của chúng con. Chữa lành đất nước của chúng con.

Với một trái tim và một tiếng nói, chúng con hiệp nhất, cầu xin Ngài, Đức Chúa Trời toàn năng, xin bảo vệ các thành phố, quốc gia và thế giới của chúng con khỏi COVID-19.

CHÚNG CON CẦU XIN NHỮNG ĐIỀU NẦY TRONG DANH QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA JÊSUS, CỨU CHÚA CỦA CHÚNG CON. AMEN

Các điểm cầu nguyện

1. Xin cầu nguyện để Hội thánh sẽ là ánh sáng

Xin cầu nguyện rằng Hội thánh sẽ làm những điều sau:
• Đừng góp phần cho sự sợ hãi. Lời nói và hành động của chúng ta nên nổi bật trong đám đông. Thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện đầy sợ hãi, hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ là một sự khích lệ thay vào đó và nói lời chiến thắng của Chúa .
• Tự tin. Trong khi những người khác đang hoảng loạn, Cơ đốc nhân nên nhìn khác. Chúng ta nên mang lại hy vọng và bình an cho một tình huống bất ổn và thể hiện đức tin của chúng ta.
• Đề nghị để giúp đỡ. Thay vì tích trữ tài nguyên, chúng ta có thể tìm cách tiếp cận cộng đồng. Chạy việc giúp người lớn tuổi hoặc cầu nguyện cho mọi người qua điện thoại đang gặp phải nỗi sợ hãi.

2. Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới

Trong khi rất nhiều người đã sử dụng cơ hội này để chỉ trích lãnh đạo, Cơ đốc nhân nên khác biệt. Chúng ta phải chứng minh tình yêu của Đức Chúa Jêsus, hơn là một tinh thần phê phán.
1 Ti-mô-thê 2:1-3 Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện,cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, 2 cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. 3 Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta,

Chúng ta có thể thể hiện tình yêu và sự hỗ trợ bằng cách cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới theo những cách sau:
• Xin cầu nguyện rằng mọi nhà lãnh đạo thế giới sẽ hoạt động với sự khôn ngoan, sức mạnh và sự hướng dẫn từ Chúa.
• Cầu nguyện cho bình an cho tất cả các nhà lãnh đạo.
• Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa tất cả các nhà lãnh đạo.
• Cầu nguyện cho sự hiểu biết siêu nhiên và khả năng ra quyết định liên quan đến COVID-19.

3. Cầu nguyện cho nền kinh tế của chúng ta
• Xin cầu nguyện rằng nỗi sợ sẽ chấm dứt và hoạt động kinh tế sẽ hoạt động trở lại.
• Cầu nguyện cho sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp nhỏ.
• Cầu xin cho một sự đổi mới tài nguyên siêu nhiên.
• Cầu nguyện để bảo vệ công việc cho các tín hữu.

4. Cầu nguyện Thi thiên 91
• Cảm ơn Chúa và ca ngợi Ngài rằng sự bảo vệ của Thi Thiên 91 ở xung quanh bạn.
• Tuyên bố sự bảo vệ Thi thiên 91 đối với bản thân, gia đình, cơ thể và nhà cửa của bạn.
• Đừng quên cầu nguyện cho nhân viên y tế, nhân viên cửa hàng tạp hóa và những người khác trong các vai trò thiết yếu đang ở tuyến đầu.
• Đọc to Thi thiên 91 thành tiếng và biết thành cá nhân bằng cách đặt tên của bạn trong câu.

Nguồn: https://tinthethao24.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tinthethao24.com/cau-long

2 COMMENTS

 1. 5. Cầu nguyện chống lại tinh thần sợ hãi

  Ê-sai 41:10 Đừng sợ vì Ta ở với con, Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.

  Bạn có thể cầu nguyện chống lại tinh thần sợ hãi như sau:

  • Trói buộc Satan khỏi hoạt động và lây lan nỗi sợ hãi giữa bạn bè, người thân và đất nước của bạn.

  • Khai phóng một linh của bình an, quyền năng và một tâm trí lành mạnh.

  • Công bố 2 Ti-mô-thê 1:7 trên cuộc sống của bạn.

  6. Hãy cầu nguyện nhiều người sẽ đến với Chúa Jêsus để được cứu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here